شرح موقعیت شغلی: کارشناس تضمین کیفیت و ایمنی

ما  در هواپیمایی آوا به دنبال فردی پر انرژی ، مسئولیت پذیر و فعال هستیم اگر دوست دارید تجربیات کاری دیگران را بهبود بدهید  این شغل مناسب شماست شما با برنامه ریزی صحیح و دقیق و همچنین پاسخگویی به نیروهای انسانی فعال در این حوزه  بهترین تجربه را برای آن ها خلق می کنید.

شرایط احراز عمومی
 • دارای مهارت‌ ارتباطی و روحیه همکاری قوی؛
 • مسئولیت‌پذیر، رازدار و امانت‌دار؛
 • علاقه‌مند به یادگیری؛
 • منعطف و منظم در انجام امور؛
 • دقیق و پیگیر.
شرایط احراز اختصاصی
 • دارای مهارت‌ ارتباطی و روحیه همکاری قوی؛
 • مسئولیت‌پذیر، رازدار و امانت‌دار؛
 • علاقه‌مند به یادگیری؛
 • منعطف و منظم در انجام امور؛
 • دقیق و پیگیر.
شرایط احراز اختصاصی
 • دارای مهارت‌ ارتباطی و روحیه همکاری قوی؛
 • مسئولیت‌پذیر، رازدار و امانت‌دار؛
 • علاقه‌مند به یادگیری؛
 • منعطف و منظم در انجام امور؛
 • دقیق و پیگیر.

ارسال رزومه

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 10 MB.