Search
Close this search box.

شرکت هواپیمایی آوا

شرکت هواپیمایی آوا یکی از شرکت های فعال در صنعت هوانوردی است که به پشتوانه سرمایه انسانی متعهد و با تکیه بر همراهی و اعتماد مشتریان وفادارش همواره در مسیر پیشرفت با سرعت زیادی قدم برداشته و در حال حاضر هم با هدف خدمت به مردم عزیز ایران ، در حال حرکت در ادامه مسیر رشد و توسعه می باشد.