فرصت های شغـــلی آوا

AVA Airlines Talent Community

از علاقه شما برای پیوستن به انجمن استعدادهای ما متشکریم، جایی که مهارت‌ها، تجربه و تخیل شما گرد هم می‌آیند و اجازه می‌دهیم هواپیمایی آوا یکی از خطوط هوایی پیشرو و در حال رشد ایرانی باشد. منتظر دریافت درخواست تکمیل شده و مدارک شما هستیم.

فرصت های شغـــلی آوا

AVA Airlines Talent Community

از علاقه شما برای پیوستن به انجمن استعدادهای ما متشکریم، جایی که مهارت‌ها، تجربه و تخیل شما گرد هم می‌آیند و اجازه می‌دهیم هواپیمایی آوا یکی از خطوط هوایی پیشرو و در حال رشد ایرانی باشد. منتظر دریافت درخواست تکمیل شده و مدارک شما هستیم.